dimecres, 1 de juny de 2011

Secció Societat. Nota de premsa. MANIFESTACIÓ : TANQUEM JA LES CENTRALS NUCLEARS!

Més de vuitanta entitats de la societat civil de Catalunya hem convocat una manifestació el proper diumenge, 5 de juny, que s'iniciarà a les 12 hores, al Pla de Palau (prop del Govern Civil) i finalitzarà a la seu d'ENDESA, al Paral·lel.

Fukushima ha tornat a mostrar l'energia nuclear com el que és: bruta, perillosa, cara en vides i en costos econòmics. Fukushima ha desemmascarat la fal·làcia de la campanya, desenvolupada durant anys, per canviar la percepció d'aquesta tecnologia arreu del mon: A Alemanya  es consolida la decisió de tancar totes les nuclears al 2022, A Europa és forma una coalició d'Estats contraris a l'energia nuclear, a França, Itàlia, Suïssa, la Xina, i el mateix Japó es paralitzen projectes de centrals, a tot arreu la societat demana que es facin plans per abandonar l'energia nuclear.

Desprès d'assistir a setmanes de desinformació per part de l'empresa, del govern Japonès, dels organismes internacionals i de tercers governs, comprovem com els veritables efectes de l'energia nuclear apareixen de nou. Una part del Japó quedarà afectada durant desenes, potser centenars, d'anys, i la radiació s'estendran més enllà de les seves fronteres, arribant a molts milers de persones. L'anàlisi realitzat per l'organització Greenpeace posa de manifest els diferents escenaris de l'abast de la dispersió d'elements radioactius en el cas de d'un accident de nivell 7 a Ascó.

A Catalunya, i a Espanya, les nuclears pateixen, de manera continuada, avaries, problemes tècnics i fallides de seguretat. I a més, a més, són innecessàries,  avui a l'estat espanyol hi ha potència elèctrica instal·lada més que suficient per poder prescindir de tot el parc de generació nuclear, i garantir el subministrament i l'estabilitat del sistema elèctric.

És per això que les persones i entitats que convoquem aquesta Manifestació,

RECLAMEM al govern de l'Estat:

Primer.- Que mitjançant un procés de debat social i polític aprovi un calendari de tancament urgent de les centrals nuclears que encara funcionen.

Segon.- Que no concedeixi la renovació de permís d'explotació de la central 'Ascó, que caduca l'1 d'octubre d'enguany.

Tercer.- Que abandoni definitivament el procés d'ubicació del Magatzem Temporal Centralitzat de residus radioactius.

Quart.- Que, un cop aprovat el calendari de tancament, obri un procés de participació pública per tal de decidir com abordar la gestió dels residus radioactius que les centrals nuclears de l'Estat han deixat al llarg dels seus anys de funcionament.

Cinquè.- Que elabori una estratègia per a una transició energètica accelerada envers un sistema elèctric fonamentat en l'estalvi, l'eficiència i tecnologies de generació basades al 100% en fonts renovables. Un sistema que en contempli tant un marc estable, com les infraestructures necessàries, i les fórmules de participació de tota la societat.

RECLAMEM als partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya:

- Que, tal com es va fer en el cas de la Resolució 632/VIII relativa a la ubicació del MTC a Ascó, aprovin una Resolució, adreçada al govern de l'Estat, seguint la línia exposada en aquest Manifest: calendari de tancament urgent de les centrals nuclears, denegació del permís d'explotació d'Ascó, procés de participació social sobre el tema dels residus radioactius, i estratègia de transició energètica fonamentat en l'estalvi, l'eficiència i un sistema de generació basat en fonts 100% renovables.

- Que presentin una proposta de Resolució en la mateixa línia en les Corts Generals, a través dels seus representants parlamentaris.

RECLAMEM al Govern de la Generalitat:

- Que en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, establerta entre l'actual Govern i el Govern de l'Estat, traslladi al Govern Central el contingut de la resolució del Parlament, i acordi els mecanismes adients per portar-la a terme.

I RECLAMEM a ENDESA-ENEL, IBERDROLA i GAS NATURAL-FENOSA, empreses elèctriques propietàries de les centrals nuclears:

- Que preguin en consideració les múltiples demostracions de com l'energia nuclear constitueix un perill per a la salut i el benestar de tota la societat, incloent-hi, també, la dels seus accionistes.

- Que prenguin en consideració, també, la realitat d'uns sistemes de generació basats en fonts energètiques renovables, que són tecnològica i econòmicament madures, quan hagin de decidir sobre les seves inversions, i que col·laborin activament amb els poders públics en la posta a punt d'un sistema energètic que no suposi una amenaça per a les generacions futures.

Finalment, animem a la ciutadania a que facin tot allò que estigui al seu abast – informar-se i transmetre informació, convocar i participar en accions, actes informatius i mobilitzacions, i proveir-se d'electricitat d'origen renovable – per fer pressió a l'Estat, la Generalitat, les forces polítiques i les empreses pel tancament urgent de les centrals nuclears.

Tanquem JA les nuclears!!.

Barcelona a 1 de Juny del 2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada