dijous, 8 de març de 2012

Actes a Barcelona, Girona i Tarragona i a més de 30 ciutats en record de Fukushima els dies 10 i 11 de març. català / castellano


Els dies 10 i 11 de març es realitzaran més de 30 actes a tot l'estat en record de Fukushima, i de reivindicació del dret a conèixer la veritat. A Catalunya es faran a Barcelona, Girona i Tarragona.

L’onze de març de 2011, ara fa un any, el malson nuclear va colpejar al Japó. Les fallades a la central de Fukushima Dai-ichi van ser l’inici de la catàstrofe. Es tracta d'una situació que està lluny d’haver acabat. Malauradament, i com passa cada any amb Txernòbil, aquests actes de recordatori es repetiran any rere any, i no serà pel record, sinó per la punyent realitat de les víctimes que s’aniran produint.

Amb aquests actes reivindiquem no tan sols la memòria, sinó també el dret a conèixer a fons la realitat del que va passar i del que està passant encara avui, ja que aquells sotracs van mostrar cruament la mísera realitat amagada de la indústria nuclear d’un dels països industrialment més avançats, i el que significa una catàstrofe nuclear per a qualsevol país.

La primera víctima de la catàstrofe va ser la veritat, entre les moltes mentides que s'han anat descobrint destaquen que es va enganyar a la població japonesa per a que no marxessin de llocs perillosos propers a les centrals, que es van amagar les dades reals de contaminació radioactiva, que es va controlar la informació, de tal manera que fos impossible conèixer l'abast real de la catàstrofe, i es van maquillar les dades més punyents amb l'excusa d'evitar el pànic, que es van aixecar de manera arbitrària els nivells “legals” de radioactivitat, de tal manera que el que abans era perillós de consumir, ara esdevenia en “normal”, que es va animar a la població a desconfiar de qualsevol informació que no fos la oficial, etc.

I així podríem seguir, hores d’ara no tenim informació detallada de la dispersió de la radioactivitat, de la quantitat exacta de radiació vessada al mar, de quins aliments i a quines zones del món poden haver estat contaminats. Els límits “legals” de radioactivitat en persones i aliments també han estat elevats a la majoria de països.

Desprès del desconcert inicial, i de les maniobres per amagar l'abast de la catàstrofe, la indústria nuclear i els seus grups de pressió han desplegat una minuciosa política de desinformació, presentant-la com a cosa superada, i repetint un altre cop que les nuclears són un “mal necessari”, al que ens hem de resignar.

Però ni Fukushima és part del passat, ni les nuclears són un “mal necessari”.

Des de TANQUEM LES NUCLEARS i des de la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN), a més de reivindicar tot el que hem exposat, demanem el tancament nuclear al Japó, a Catalunya, i a tot el món. Es pot fer de manera immediata i sense problemes de subministrament elèctric, com demostren tots els informes tècnics seriosos, i la realitat de les continues aturades nuclears.

Programa al final. Tota la informació en detall dels actes a http://www.tanquemlesnuclears.org/

Catalunya, 8 de març del 2012.


Sección sociedad. Nota de prensa.

Los días 10 y 11 de marzo se realizarán más de 30 actos en todo el estado en recuerdo de Fukushima, y ​​de reivindicación del derecho a conocer la verdad. En Cataluña se harán en Barcelona, ​​Girona y Tarragona.

El once de marzo de 2011, hace ahora un año, la pesadilla nuclear golpeó en Japón. Los fallos en la central de Fukushima Dai-ichi fueron el inicio de la catástrofe. Se trata de una situación que está lejos de haber terminado. Desgraciadamente, y como pasa cada año con Chernóbil, estos actos de recordatorio se repetirán año tras año, y no será por el recuerdo, sino por la punzante realidad de las víctimas que se irán produciendo.

Con estos actos reivindicamos no sólo la memoria, sino también el derecho a conocer a fondo la realidad de lo que pasó y de lo que está pasando aún hoy, ya que aquellos temblores mostraron crudamente la mísera realidad oculta de la industria nuclear de uno de los países industrialmente más avanzados, y lo que significa una catástrofe nuclear para cualquier país.

La primera víctima de la catástrofe fue la verdad, entre las muchas mentiras que se han ido descubriendo destacan que se engañó a la población japonesa para que no se fueran de lugares peligrosos cercanos a las centrales, que se ocultaron los datos reales de contaminación radiactiva, que se controló la información, de tal manera que fuese imposible conocer el alcance real de la catástrofe, que se maquillaron los datos más lacerantes con la excusa de evitar el pánico, que se elevaron de manera arbitraria los niveles "legales" de radiactividad, de tal manera que lo que antes era peligroso de consumir, ahora se convertía en "normal", que se animó a la población a desconfiar de cualquier información que no fuera la oficial, etc.

Y así podríamos seguir, aún hoy carecemos de información detallada de la dispersión de la radiactividad, de la cantidad exacta de radiación vertida al mar, sobre qué alimentos, y en qué zonas del mundo, pueden haber resultado contaminados. Los límites "legales" de radiactividad para personas y alimentos también han sido elevados en la mayoría de países.

Después del desconcierto inicial, y de las maniobras para ocultar el alcance de la catástrofe, la industria nuclear y sus grupos de presión han desplegado una minuciosa política de desinformación, presentándola como cosa superada, y repitiendo de nuevo que las nucleares son un "mal necesario", al que nos debemos resignar.

Pero ni Fukushima es parte del pasado, ni las nucleares son un "mal necesario".

Desde TANQUEM LES NUCLEARS y desde la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN), además de reivindicar todo lo expuesto, pedimos el cierre de las nucleares se cierren en Japón, en Cataluña, y en todo el mundo. Se puede hacer de forma inmediata y sin problemas de suministro eléctrico, como demuestran todos los informes técnicos serios, y la realidad de las continuas paradas nucleares.

Programa al final. Toda la información en detalle de los actos a

http://www.tanquemlesnuclears.org/

Cataluña, 8 de marzo de 2012.
  
BARCELONA:
Diumenge 11 de març.
De 11'30 a 13 hores,

al Parc de la Ciutadella de Barcelona.


11:30h : Música japonesa
11: 40 Presentació de l’acte
11:50 Entrevista a persona del Japó VIA SKYPE
12:10 Presentació de la cançó de TLN


12:20 Parlaments de 6 persones
o Que va passar a Fukushima el 11 de març
o Situació actual i implicacions pel futur
o Afectació humana fins ara
o Les mentides del Govern i Tepco
o Situació de la industria nuclear desprès de Fukushima
o Situació a Espanya i Catalunya


12:50 Lectura del manifest
13:00 Cançó del trobador
GIRONA:
Dissabte, 10 de març.
Passi del documental "Into Eternity", a les 20 hores, al CSOA "El Taller", de Figueres (entre l'escola del Parc de Les Aigües i el carrer la Jonquera).
Dissabte, 10 de març.

Teatre el carrer sobre la catàstrofe de Fukushima. A partir de les 11 hores, a la Travessia de Canaders de Girona (al costat de la Plaça Salvador Espriu).

Diumenge, 11 de març.

Mural conjunt. Esmorzar popular i exposició a partir de les 11 horesa la Travessia de Canaders de GironaActe de Solidaritat amb el poble japonés, a les 13:00 hores en el mateix espai


TARRAGONA:
Dissabte 10 de març. De 13 a 14 hores. Plaça de la Font.

- Exposició de murals sobre Catalunya, Espanya i Japó.
- Pintada col·lectiva d'un mural.
- Lectura d'un text de recordatori de la realitat nuclear avui.