divendres, 30 de desembre de 2011

TANQUEM LES NUCLEARS denuncia que la decisió d'instal·lar el cementiri nuclear en el municipi de Villar de Cañas (Cuenca)

NOTA DE PREMSA
TANQUEM LES NUCLEARS denuncia que la decisió d'instal·lar el cementiri nuclear en el municipi de Villar de Cañas (Cuenca), sense haver consensuat social i políticament un emplaçament i un pla de tancament de les centrals nuclears, significa incrementar l'amenaça que l'energia nuclear representa per a la societat i el medi ambient.

Amb aquesta decisió el Govern s'alinea de manera incondicional amb els interessos de la indústria nuclear i dóna l'esquena a la majoria social que manifesta un rebuig explícit de l'energia nuclear.

La decisió del Govern del PP d'ubicar el cementiri nuclear al municipi de Villar de Cañas demostra un menyspreu cap als mecanismes i procediments de presa de decisió amb participació social que determina la Unió Europea equivalent a la que va mostrar al seu dia el govern del PSOE. La decisió és un suport explícit a les companyies elèctriques propietàries de centrals nuclears per a que puguin allargar indefinidament el funcionament d'unes instal·lacions envellides, amb l'increment de riscos que implica cap a la població i el medi ambient.

Amb aquesta decisió el govern Rajoy es situa en la direcció oposada a la que marquen diferents governs europeus com Alemanya, Bèlgica, Suïssa, que han acordat abandonar la tecnologia nuclear, i tanca la porta a l'increment de control d'aquesta tecnologia que estan practicant molts altres.

La generació indefinida de residus radioactius d'alta activitat és una de les amenaces més greus de la indústria nuclear. Des del moviment ecologista i social que s'ha oposat a les centrals nuclears sempre s'ha demanat que la redacció d'un pla consensuat de tancament de les centrals nuclears sigui la condició prèvia per abordar el problema d'aquests residus per la seva perillositat i l'amenaça que suposen tant en l'espai (dispersió de la radiació) com en el temps (la radioactivitat dura milers d'anys). Amb aquesta decisió el volum de residus radioactius d'alta activitat a gestionar podria superar els 19.000 metres cúbics en base a les xifres indicades en els organismes oficials.

Des de Tanquem les Nuclears, participarem i donarem el màxim suport a totes les activitats unitàries que es desenvolupin des de la societat civil i el teixit associatiu en contra d'aquesta decisió.

Catalunya, 30 de desembre del 2011.


------------------------------------------------------------

NOTA DE PRENSA

TANQUEM LES NUCLEARS denuncia que la decisión de instalar el cementerio nuclear en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), sin haber consensuado social y políticamente un emplazamiento y un plan de cierre de las centrales nucleares, significa incrementar la amenaza que la energía nuclear representa para la sociedad y el medio ambiente.

Con esta decisión el Gobierno se alinea de manera incondicional con los intereses de la industria nuclear y da la espalda a la mayoría social que manifiesta un rechazo explícito de la energía nuclear.


La decisión del Gobierno del PP de ubicar el cementerio nuclear en el municipio de Villar de Cañas demuestra un desprecio hacia los mecanismos y procedimientos de toma de decisión con participación social que determina la Unión Europea equivalente a la que mostró en su día el gobierno del PSOE. La decisión es un apoyo explícito a las compañías eléctricas propietarias de centrales nucleares para que puedan alargar indefinidamente el funcionamiento de unas instalaciones envejecidas, con el incremento de riesgos que implica a la población y el medio ambiente.

Con esta decisión, el gobierno Rajoy se sitúa en la dirección opuesta a la que marcan diferentes gobiernos europeos como los de Alemania, Bélgica, Suiza, que acordaron abandonar el tecnología nuclear, y cierra la puerta al incremento de control de esta tecnología que están practicando muchos otros.

La generación indefinida de residuos radiactivos de alta actividad es una de las amenazas más graves de la industria nuclear. Desde el movimiento ecologista y social que se ha opuesto a las centrales nucleares siempre se ha pedido que la redacción de un plan consensuado de cierre de las centrales nucleares sea la condición previa para abordar el problema de estos residuos por su peligrosidad y la amenaza que suponen tanto en el espacio (dispersión de la radiación) como en el tiempo (la radioactividad dura miles de años). Con esta decisión el volumen de residuos radiactivos de alta actividad a gestionar podría superar los 19.000 metros cúbicos en base a las cifras indicadas en los organismos oficiales.

Desde
TANQUEM LES NUCLEARS , participaremos y daremos el máximo apoyo a todas las actividades unitarias que se desarrollen desde la sociedad civil y el tejido asociativo en contra de esta decisión.

Cataluña, 30 de diciembre de 2011.
diumenge, 18 de desembre de 2011

La Jornada de debat i Formació d'Hivern de Tanquem les Nuclears marca un nou avenç en el camí cap al tancament de les centrals nuclears

La Jornada de debat i Formació d'Hivern de Tanquem les Nuclears marca un nou avenç en el camí cap al tancament de les centrals nuclears

Amb la participació de 82 persones el dissabte, 18 de desembre, s'ha desenvolupat la Jornada de Debat i Formació per una Catalunya sense nuclears al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, de Barcelona.

Al llarg del matí s’han organitzat tallers de debat i formació sobre el lobby nuclear a Catalunya, el paper a jugar per les institucions i forces polítiques a Catalunya, els diferents aspectes relacionats amb la problemàtica dels residus, els impactes de les radiacions sobre la salut, les vinculacions entre la indústria nuclear i la infraestructura militar, i les noves formes d'activisme en xarxa. El nivell de les aportacions  i la concreció en les conclusions s'han valorat, a la posta en comú de la sessió de la tarda, com un punt de partida nou per avançar en el tancament de les tres centrals nuclears en funcionament a Catalunya,  i per assolir un futur sense energia nuclear.
La Jornada també ha donat l'oportunitat d’intercanviar opinions sobre la mobilització antinuclear  amb persones de diferents àmbits de reflexió sobre el canvi  social , així s'ha pogut debatre amb Esther Vivas, activista del moviment alterglobalització, Joan Subirats, professor universitari en temes de polítiques públiques i Xavier Cugat, activista en el camp de les energies renovables.
Amb l’actuació del trobador Toni Dalmau, que acompanyat del seu banjo ha cantat cançons antinuclears, ha finalitzat aquesta jornada de debat i formació per un futur sense nuclears.

Imatges i informació complementària a:
http://www.tanquemlesnuclears.org/

dimarts, 6 de desembre de 2011

A VALÈNCIA I CATALUNYA EL TREBALL D'OPOSICIÓ A L'ENERGIA NUCLEAR S'ORGANITZA CAP AL FUTUR

Quan estan a punt de complir-se nou mesos des de que va començar la catàstrofe, a Fukushima, els reactors continuen abocant substàncies radioactives, però la informació sobre el que veritablement està passant ha desaparegut pràcticament dels mitjans de comunicació. Tan sols de tant en tant ens arriben apunts que indiquen que la situació no està controlada i que les seqüeles sanitàries sobre la població són nombroses i preocupants.

D'altra banda, la decisió dels governs d’Alemanya, Suïssa i Bèlgica de tancar de manera definitiva i urgent les seves centrals nuclears, ha estat el resultat de la mobilització social a la que s'han enfrontat. Una mobilització que es fruit del desacord amb la tecnologia nuclear, com el que ha manifestat la darrera enquesta del CIS, a on una gran majoria de l'opinió pública es manifesta en contra d'aquesta tecnologia.

A Catalunya, la campanya demanant la no renovació del permís d’Ascó ha permès recollir un suport social important a una demanda concreta. A València la central nuclear de Cofrents va anotar un altre expedient de sanció per no complir el pla d'Emergència Interior i acaba de sofrir un accident on s´ha produït contaminació radioactiva.

Per avançar en el camí que ja han recorregut diversos països europeus i traduir el descontent social en mobilització activa, les coordinadores Tanquem Les Nuclears de Catalunya, i Tanquem Cofrents de València realitzaran jornades de reflexió i formació per avançar en la tasca de donar informació objectiva a la societat i avançar en el moviment de resposta social als perills nuclears.

A Catalunya es farà sota el nom “Jornada Antinuclear d'Hivern. Debat i Formació per una Catalunya sense nuclears”. A València s'anomenarà "Jornada de formació antinuclear".

En sessions, tallers, conferències i debats en un espai de trobada horitzontal, s'aplegaran les persones que porten anys treballant pel fi de l’energia nuclear amb les que han descobert més recentment els perills i l’amenaça que aquesta tecnologia representa.

Per un futur lliure de nuclears i basat en l'estalvi, l'eficiència i la generació amb tecnologies 100% renovables.

Per a més detalls podeu consultar


INFORMACIÓ DE VALÈNCIA
INFORMACIÓ DE CATALUNYA.

Catalunya i València, 5 de desembre del 2011