divendres, 22 de juny de 2012

Ascó obligada a baixar la seva potència per una allau d'algues / Ascó obligada a bajar su potencia por una avalancha de algas

Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN)

Ascó obligada a baixar la seva potència per una allau d'algues

El canvi climàtic incrementarà aquest tipus de successos, agreujant encara més els constants problemes de les centrals nuclears espanyoles

Els incidents a les centrals nuclears espanyoles no cessen. Quan encara no s'han connectat Almaraz I i II i Trillo no ha arribat encara a recuperar la seva potència nominal, els dos reactors d'Ascó s'han sumat aquesta setmana al cúmul de problemes que pateix el sector nuclear espanyol. A causa d'una allau d'algues al riu Ebre, Ascó I i II s'han vist obligades a baixar la seva potència, per evitar així un possible col · lapse del seu sistema de refrigeració. Aquesta és la setena vegada que Ascó pateix problemes com a conseqüència d'una allau d'algues, un succés que malauradament el canvi climàtic agreujarà, incrementant així els constants problemes de les centrals nuclears espanyoles.

Aquest dimecres 20 de juny, els reactors nuclears d'Ascó I i Ascó II es van veure obligats a reduir la seva potència davant una allau d'algues al riu Ebre, que amenaçava de bloquejar el canal d'admissió de l'aigua de refrigeració de la central nuclear. Davant aquest nou incident d'una central nuclear espanyola (la setmana passada va ser Almaraz la que va patir un incendi), Endesa, empresa titular de la planta, va realitzar en coordinació amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre un gran desembassament d'aigua per diluir les algues i tractar de fer això.

Resulta com a mínim qüestionable que just en la setmana que s'inicia l'estiu, en un any tan sec com el de 2012, es dugui a terme un desembassament d'aigua de tal magnitud per afavorir els interessos d'una central nuclear, que ja són de per sí els majors consumidors individuals d'aigua de tot l'Estat Espanyol. Més qüestionable encara, si tenim en compte que l'únic objecte d'aquesta actuació era salvaguardar els beneficis econòmics d'una empresa privada, ja que el subministrament elèctric no estava en perill. La setmana passada, per exemple, quatre reactors nuclears espanyols (Almaraz I i II, Trillo i Vandellòs I) es van veure obligats a reduir la seva potència, disminuint així en més d'un 50% la potència nuclear a tot l'Estat sense que el sistema elèctric espanyol es ressentís gens ni mica.

També resulta lamentable que per a aquests casos, en els que estan en joc els beneficis econòmics de les elèctriques, no es dubti i s'actuï precipitadament, permetent desembassaments de gran magnitud. Uns desembassaments que malauradament s'impedeixen en altres ocasions, com ara per al manteniment del cabal ecològic dels rius, amb fins i tot trams fluvials completament secs, com ha passat reiteradament en els últims anys en el Xúquer (València). Mentre aquest riu llangueix per culpa de la falta d'aigua, la central nuclear de Cofrents s'evapora 21 hectòmetres cúbics (10.500 piscines olímpiques) anuals d'aigua d'òptima qualitat en el curs alt del Xúquer.

El problema de allau d'algues que ha patit aquesta setmana Ascó no és nou. La nuclear catalana ja va patir baixades de potència per successos d'aquest tipus el 1990, 2002, 2005 i més recentment a l'agost i el novembre de 2010 i el juliol de l'any passat. A més, Ascó no és un cas aïllat, ja que s'han produït incidents similars en altres reactors de tot el món. Fins i tot en centrals nuclears que obtenen l'aigua de refrigeració del mar. En aquests casos, els problemes vénen provocats per les meduses en lloc de les algues. Al juliol de 2011, per exemple, els dos reactors escocesos de Torness van haver de parar el seu funcionament per culpa d'una "explosió" de meduses.

Davant l'augment de la temperatura de l'aigua de rius i mars, provocada pel canvi climàtic, i el de la contaminació orgànica, aquestes "explosions" d'algues i meduses incrementaran la seva freqüència i intensitat, especialment a l'estiu, posant a prova la seguretat de les obsoletes centrals nuclears espanyoles. Unes centrals que veuran en perill el seu sistema de refrigeració no només per aquestes "explosions naturals", sinó també pel propi augment de la temperatura de l'aigua dels rius, que fins i tot pot fer inviable els sistemes de refrigeració, comprometent així el funcionament de les nuclears i la seguretat de tots els ciutadans i del medi ambient.

Per tot això, des de la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN) exigim al Govern de Mariano Rajoy que rectifiqui la seva política energètica i aposti per les energies renovables, que entre altres avantatges no pateixen problemes de refrigeració com si els pateixen les centrals nuclears. Una raó més perquè l'Estat espanyol programi ja el tancament de totes les centrals nuclears i la transició a un sistema energètic basat en l'estalvi, l'eficiència energètica i l'ús de les energies renovables.

- Més informació:

Blog de Tanquem Cofrents: http://tanquemcofrents.blogspot.com/

Página de Facebook: http://www.facebook.com/pages/Plataforma-Tanquem-Cofrents/240200049345395

Correo electrónico: tanquemcofrents@gmail.com

Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN)

Ascó obligada a bajar su potencia por una avalancha de algas

El cambio climático incrementará este tipo de sucesos, agravando aún más los constantes problemas de las centrales nucleares españolas

Los incidentes en las centrales nucleares españolas no cesan. Cuando aún no se han conectado Almaraz I y II y Trillo no ha llegado todavía a recuperar su potencia nominal, los dos reactores de Ascó se han sumado esta semana al carrusel de problemas que sufre el sector nuclear español. Debido a una avalancha de algas en el río Ebro, Ascó I y II se han visto obligadas a bajar su potencia, para evitar así un posible colapso de su sistema de refrigeración. Esta es la séptima vez que Ascó sufre problemas como consecuencia de una avalancha de algas, un suceso que desgraciadamente el cambio climático agravará, incrementándose así los constantes problemas de las centrales nucleares españolas.

Este miércoles 20 de junio, los reactores nucleares de Ascó I y Ascó II se vieron obligados a reducir su potencia ante una avalancha de algas en el río Ebro, que amenazaba con bloquear el canal de admisión del agua de refrigeración de la central nuclear. Ante este nuevo incidente de una central nuclear española (la semana pasada fue Almaraz la que sufrió un incendio), Endesa, empresa titular de la planta, realizó en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Ebro un gran desembalse de agua para diluir las algas y tratar de solucionar este problema.

Resulta como mínimo cuestionable que justo en la semana que se inicia el verano, en un año tan seco como el de 2012, se lleve a cabo un desembalse de agua de tal magnitud para favorecer los intereses de una central nuclear, que ya son de por sí los mayores consumidores individuales de aguda de todo el Estado Español. Más cuestionable si cabe, si tenemos en cuenta que el único objeto de esta actuación era salvaguardar los beneficios económicos de una empresa privada, ya que el suministro eléctrico no estaba en peligro. La semana pasada, por ejemplo, cuatro reactores nucleares españoles (Almaraz I y II, Trillo y Vandellós I) se vieron obligados a reducir su potencia, disminuyendo así en más de un 50% la potencia nuclear en todo el Estado sin que el sistema eléctrico español se resintiese lo más mínimo.

También resulta lamentable que para estos casos, en los que están en juego los beneficios económicos de las eléctricas, no se dude y se actúe apresuradamente, permitiendo desembalses de gran magnitud. Unos desembalses que desgraciadamente se impiden en otras ocasiones, como por ejemplo para el mantenimiento del caudal ecológico de los ríos, con incluso tramos fluviales completamente secos, como ha ocurrido reiteradamente en los últimos años en el Júcar (Valencia). Mientras este río languidece por culpa de la falta de agua, la central nuclear de Cofrentes evapora 21 hectómetros cúbicos (10.500 piscinas olímpicas) anuales de agua de óptima calidad en el curso alto del Júcar.

El problema de avalancha de algas que ha sufrido esta semana Ascó no es nuevo. La nuclear catalana ya sufrió bajadas de potencia por sucesos de este tipo en 1990, 2002, 2005 y más recientemente en agosto y en noviembre de 2010 y en julio del año pasado. Además, Ascó no es un caso aislado, ya que se han producido incidentes similares en otros reactores de todo el mundo. Incluso en centrales nucleares que obtienen el agua de refrigeración del mar. En estos casos, los problemas vienen provocados por las medusas en lugar de las algas. En julio de 2011, por ejemplo, los dos reactores escoceses de Torness tuvieron que parar su funcionamiento por culpa de una "explosión" de medusas.

Ante el aumento de la temperatura del agua de ríos y mares, provocada por el cambio climático, y el de la contaminación orgánica, estas "explosiones" de algas y medusas incrementarán su frecuencia e intensidad, especialmente en verano, poniendo a prueba la seguridad de las obsoletas centrales nucleares españolas. Unas centrales que verán en peligro su sistema de refrigeración no sólo por estas "explosiones naturales", sino también por el propio aumento de la temperatura del agua de los ríos, que incluso puede hacer inviable los sistemas de refrigeración, comprometiendo así el funcionamiento de las nucleares y la seguridad de todos los ciudadanos y del medio ambiente.

Por todo ello, desde la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN) exigimos al Gobierno de Mariano Rajoy que rectifique su política energética y apueste por las energías renovables, que entre otras ventajas no sufren problemas de refrigeración como sí los padecen las centrales nucleares. Una razón más para que el Estado español programe ya el cierre de todas las centrales nucleares y la transición a un sistema energético basado en el ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables.
--
- Más información:

Blog de Tanquem Cofrents: http://tanquemcofrents.blogspot.com/

Página de Facebook: http://www.facebook.com/pages/Plataforma-Tanquem-Cofrents/240200049345395

Correo electrónico: tanquemcofrents@gmail.com

dilluns, 11 de juny de 2012

La lluita pel tancament de les centrals nuclears al Japó, tres moviments + Garoña. / La lucha por el cierre de las centrales nucleares en Japón, tres movimentos + Garoña.

El dia 5 de maig es va aturar el reactor 3 de de la central nuclear de Kashiwa, a Hokkaido (l’illa nord del Japó), l'últim reactor nuclear del Japó en funcionament. A partir d’aquest moment tota l'electricitat del país es va generar sense energia nuclear, per primer cop des de 1970.

Va ser quatre mesos després de l’accident de Fukushima, que el govern va decidir que tots els reactors, un cop que es detinguessin, haurien de complir les proves d’estrès per tornar a funcionar. Els primers que va superar les proves van ser els reactors 3 i 4 de la Central O-i., però malgrat que les van superar al febrer, no s'han tornat a engegar. Com a altres llocs, la resistència dels governs locals ho impedeix, uns governs locals amb els que el govern central i la indústria intenten arribar a un acord...
MÉS INFORMACIÓ

La pressió del govern i la indústria nuclear comença a donar resultat. El 30 de maig els governants de la regió de Kansai, formada per set prefectures, van acceptar la re-obertura dels reactors 3 i 4 de la Central de O-i, davant l’amenaça de que hi haurà un suposat dèficit del 15% d’electricitat a l’estiu. La notícia va ser recollida per l'edició digital del NYT, que va donar detalls de les pressions desenvolupades pel primer ministre japonès Yoshihiko Noda, i el ministre de política energètica nuclear, Goshi Hosono, sobre els alcaldes que es negaven a concedir el permisos, amenaçant amb hipotètics problemes de subministrament elèctric, amb el conseqüent resultat sobre l'activitat econòmica.

Es tracta de relativitzar la importància del perill nuclear davant problemes aparentment més immediats. L'acceptació de l'obertura per part de Toru Hashimoto, alcalde d'Osaka i un dels opositors, es fa al mig de reiterades promeses per part del govern i de la indústria nuclear de que es realitzaran controls de seguretat estrictes...
MÉS INFORMACIÓ
Noves dades sobre la re apertura dels reactors 3 i 4 de la central O-i al 10 de juny. La resistència contra les nuclears continua al Japó.

L'excusa de que “faltarà l’energia a l’estiu” , que és l'única que el “lobby” nuclear japonès esgrimeix per posar en marxa els reactors nuclears, es torna contra ells. Primer, perquè el temps hi juga en contra; la setmana del 11 al 18 de juny serà la darrera en que podien connectar els reactors per què funcionin normalment al mes de juliol. La calor comença ja al mes de juliol i, per tant, cada dia que passa treu força al argument, ja que el Japó enfronta l'augment de temperatura sense nuclears.

En segon lloc, perquè la lluita política no ha cessat, i les paraules del “lobby” nuclear japonès, interpretades de manera estricta, es poden tornar en contra seva. A la coalició Kansai està l’alcalde de Osaka, Toru Hashimoto, que ha manifestat contundentment la seva postura antinuclear. La re obertura de la central nuclear de O-i era una decisió política que el govern anava a prendre sense que ningú ho pogués impedir. Hashimoto ha aconseguit que els governadors de les prefectures de Kyoto i Shiga hagin lliurat una demanda per a que la reobertura estigui limitada nomes a l’estiu, cosa que el "lobby" nuclear no vol...
MÉS INFORMACIÓ
MENTRESTANT EL GOVERN DEL PP, AMB EL SUPORT DE CiU, DONA LLUM VERDA A L'ALLARGAMENT DEL FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA (BURGOS) DEL MATEIX TIPUS QUE LA DE FUKUSHIMA.


VERSIÓN EN CASTELLANO

El día 5 de mayo se detuvo el reactor 3 de la central nuclear de Kashiwa, en Hokkaido (la isla norte de Japón), el último reactor nuclear de Japón en funcionamiento. A partir de este momento toda la electricidad del país se generó sin energía nuclear, por primera vez desde 1970.

Fue cuatro meses después del accidente de Fukushima, que el gobierno decidió que todos los reactores, una vez que se detuvieran, deberán cumplir las pruebas de estrés para volver a funcionar. Los primeros que superó las pruebas fueron los reactores 3 y 4 de la Central Oi., Pero a pesar de que las superaron en febrero, no se han vuelto a poner en marcha. Como otros lugares, la resistencia de los gobiernos locales lo impide, unos gobiernos locales con los que el gobierno central y la industria intentan llegar a un acuerdo ...
MÁS INFORMACIÓN

La presión del gobierno y la industria nuclear empieza a dar resultado. El 30 de mayo los gobernantes de la región de Kansai, formada por siete prefecturas, aceptaron la re-apertura de los reactores 3 y 4 de la Central O-i, ante la amenaza de que habrá un supuesto déficit del 15% de la electricidad en verano. La noticia fue recogida por la edición digital del NYT, que dio detalles de las presiones desarrolladas por el primer ministro japonés Yoshihiko Noda, y el ministro de política energética nuclear, Gosho Hosono, sobre los alcaldes que se negaban a conceder los permisos, amenazando con hipotéticos problemas de suministro eléctrico, con el consecuente resultado sobre la actividad económica.

Se trata de relativizar la importancia del peligro nuclear ante problemas aparentemente más inmediatos. La aceptación de la apertura por parte de Toru Hashimoto, alcalde de Osaka y uno de los opositores, se hace en medio de reiteradas promesas por parte del gobierno y de la industria nuclear de que se realizarán controles de seguridad estrictos ...
MÁS INFORMACIÓN

Nuevos datos sobre la re apertura de los reactores 3 y 4 de la central O-i el 10 de junio. La resistencia contra las nucleares continúa en Japón.

La excusa de que "faltará la energía en verano", que es la única que el "lobby" nuclear japonés esgrime para poner en marcha los reactores nucleares, se les vuelve en contra. Primero, porque el tiempo juega en contra, la semana del 11 al 18 de junio será la última en que podían conectar los reactores para que funcionen normalmente en el mes de julio. El calor empieza ya en el mes de julio y, por tanto, cada día que pasa resta fuerza al argumento, ya que Japón enfrenta el aumento de temperatura sin nucleares.

En segundo lugar, porque la lucha política no ha cesado, y las palabras del "lobby" nuclear japonés, interpretadas de manera estricta, se pueden volver en su contra. En la coalición Kansai está el alcalde de Osaka, Toru Hashimoto, que ha manifestado contundentemente su postura antinuclear. Se ha sabido que la reapertura de la central nuclear de O-i era una decisión política que el gobierno iba a tomar sin que nadie pudiera impedirlo. Hashimoto ha conseguido que los gobernadores de las prefecturas de Kyoto y Shiga hayan entregado una demanda para que la reapertura esté limitada sólo en verano, lo que el "lobby" nuclear no quiere ...
MÁS INFORMACIÓN

MIENTRAS TANTO EL GOBIERNO DEL PP, CON EL APOYO DE CiU, DA LUZ VERDE AL ALARGAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA (BURGOS) DEL MISMO TIPO QUE LA DE FUKUSHIMA.