dilluns, 11 de juny de 2012

La lluita pel tancament de les centrals nuclears al Japó, tres moviments + Garoña. / La lucha por el cierre de las centrales nucleares en Japón, tres movimentos + Garoña.

El dia 5 de maig es va aturar el reactor 3 de de la central nuclear de Kashiwa, a Hokkaido (l’illa nord del Japó), l'últim reactor nuclear del Japó en funcionament. A partir d’aquest moment tota l'electricitat del país es va generar sense energia nuclear, per primer cop des de 1970.

Va ser quatre mesos després de l’accident de Fukushima, que el govern va decidir que tots els reactors, un cop que es detinguessin, haurien de complir les proves d’estrès per tornar a funcionar. Els primers que va superar les proves van ser els reactors 3 i 4 de la Central O-i., però malgrat que les van superar al febrer, no s'han tornat a engegar. Com a altres llocs, la resistència dels governs locals ho impedeix, uns governs locals amb els que el govern central i la indústria intenten arribar a un acord...
MÉS INFORMACIÓ

La pressió del govern i la indústria nuclear comença a donar resultat. El 30 de maig els governants de la regió de Kansai, formada per set prefectures, van acceptar la re-obertura dels reactors 3 i 4 de la Central de O-i, davant l’amenaça de que hi haurà un suposat dèficit del 15% d’electricitat a l’estiu. La notícia va ser recollida per l'edició digital del NYT, que va donar detalls de les pressions desenvolupades pel primer ministre japonès Yoshihiko Noda, i el ministre de política energètica nuclear, Goshi Hosono, sobre els alcaldes que es negaven a concedir el permisos, amenaçant amb hipotètics problemes de subministrament elèctric, amb el conseqüent resultat sobre l'activitat econòmica.

Es tracta de relativitzar la importància del perill nuclear davant problemes aparentment més immediats. L'acceptació de l'obertura per part de Toru Hashimoto, alcalde d'Osaka i un dels opositors, es fa al mig de reiterades promeses per part del govern i de la indústria nuclear de que es realitzaran controls de seguretat estrictes...
MÉS INFORMACIÓ
Noves dades sobre la re apertura dels reactors 3 i 4 de la central O-i al 10 de juny. La resistència contra les nuclears continua al Japó.

L'excusa de que “faltarà l’energia a l’estiu” , que és l'única que el “lobby” nuclear japonès esgrimeix per posar en marxa els reactors nuclears, es torna contra ells. Primer, perquè el temps hi juga en contra; la setmana del 11 al 18 de juny serà la darrera en que podien connectar els reactors per què funcionin normalment al mes de juliol. La calor comença ja al mes de juliol i, per tant, cada dia que passa treu força al argument, ja que el Japó enfronta l'augment de temperatura sense nuclears.

En segon lloc, perquè la lluita política no ha cessat, i les paraules del “lobby” nuclear japonès, interpretades de manera estricta, es poden tornar en contra seva. A la coalició Kansai està l’alcalde de Osaka, Toru Hashimoto, que ha manifestat contundentment la seva postura antinuclear. La re obertura de la central nuclear de O-i era una decisió política que el govern anava a prendre sense que ningú ho pogués impedir. Hashimoto ha aconseguit que els governadors de les prefectures de Kyoto i Shiga hagin lliurat una demanda per a que la reobertura estigui limitada nomes a l’estiu, cosa que el "lobby" nuclear no vol...
MÉS INFORMACIÓ
MENTRESTANT EL GOVERN DEL PP, AMB EL SUPORT DE CiU, DONA LLUM VERDA A L'ALLARGAMENT DEL FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA (BURGOS) DEL MATEIX TIPUS QUE LA DE FUKUSHIMA.


VERSIÓN EN CASTELLANO

El día 5 de mayo se detuvo el reactor 3 de la central nuclear de Kashiwa, en Hokkaido (la isla norte de Japón), el último reactor nuclear de Japón en funcionamiento. A partir de este momento toda la electricidad del país se generó sin energía nuclear, por primera vez desde 1970.

Fue cuatro meses después del accidente de Fukushima, que el gobierno decidió que todos los reactores, una vez que se detuvieran, deberán cumplir las pruebas de estrés para volver a funcionar. Los primeros que superó las pruebas fueron los reactores 3 y 4 de la Central Oi., Pero a pesar de que las superaron en febrero, no se han vuelto a poner en marcha. Como otros lugares, la resistencia de los gobiernos locales lo impide, unos gobiernos locales con los que el gobierno central y la industria intentan llegar a un acuerdo ...
MÁS INFORMACIÓN

La presión del gobierno y la industria nuclear empieza a dar resultado. El 30 de mayo los gobernantes de la región de Kansai, formada por siete prefecturas, aceptaron la re-apertura de los reactores 3 y 4 de la Central O-i, ante la amenaza de que habrá un supuesto déficit del 15% de la electricidad en verano. La noticia fue recogida por la edición digital del NYT, que dio detalles de las presiones desarrolladas por el primer ministro japonés Yoshihiko Noda, y el ministro de política energética nuclear, Gosho Hosono, sobre los alcaldes que se negaban a conceder los permisos, amenazando con hipotéticos problemas de suministro eléctrico, con el consecuente resultado sobre la actividad económica.

Se trata de relativizar la importancia del peligro nuclear ante problemas aparentemente más inmediatos. La aceptación de la apertura por parte de Toru Hashimoto, alcalde de Osaka y uno de los opositores, se hace en medio de reiteradas promesas por parte del gobierno y de la industria nuclear de que se realizarán controles de seguridad estrictos ...
MÁS INFORMACIÓN

Nuevos datos sobre la re apertura de los reactores 3 y 4 de la central O-i el 10 de junio. La resistencia contra las nucleares continúa en Japón.

La excusa de que "faltará la energía en verano", que es la única que el "lobby" nuclear japonés esgrime para poner en marcha los reactores nucleares, se les vuelve en contra. Primero, porque el tiempo juega en contra, la semana del 11 al 18 de junio será la última en que podían conectar los reactores para que funcionen normalmente en el mes de julio. El calor empieza ya en el mes de julio y, por tanto, cada día que pasa resta fuerza al argumento, ya que Japón enfrenta el aumento de temperatura sin nucleares.

En segundo lugar, porque la lucha política no ha cesado, y las palabras del "lobby" nuclear japonés, interpretadas de manera estricta, se pueden volver en su contra. En la coalición Kansai está el alcalde de Osaka, Toru Hashimoto, que ha manifestado contundentemente su postura antinuclear. Se ha sabido que la reapertura de la central nuclear de O-i era una decisión política que el gobierno iba a tomar sin que nadie pudiera impedirlo. Hashimoto ha conseguido que los gobernadores de las prefecturas de Kyoto y Shiga hayan entregado una demanda para que la reapertura esté limitada sólo en verano, lo que el "lobby" nuclear no quiere ...
MÁS INFORMACIÓN

MIENTRAS TANTO EL GOBIERNO DEL PP, CON EL APOYO DE CiU, DA LUZ VERDE AL ALARGAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA (BURGOS) DEL MISMO TIPO QUE LA DE FUKUSHIMA.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada