dijous, 22 de setembre de 2011

Tanquem Les Nuclears rebutja la decisió del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC) d’allargar 10 anys més el permís de funcionament de la central nuclear d’Ascó.

La decisió del MTIC d'avançar-se fins i tot al calendari establert per a la renovació és una fugida cap endavant en interès dels plans de la indústria nuclear, consistents en treure el màxim profit econòmic a les seves envellides instal·lacions a costa de la seguretat de la població.

Aquesta decisió està en sintonia amb el penós informe redactat pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en que es deixaven de banda totes les precaucions establertes per la catàstrofe de Fukushima en benefici dels interessos de la indústria. En coherència, la renovació s’ha dut a terme sense atendre a la revisió paritària de l’informe del CSN, tal com els seus propis organismes de “seguretat” van preveure amb la implantació de les anomenades “proves d’estrès”.

Tanquem les Nuclears considera que, un altre cop, el poder polític es posa al servei dels que manen donant l'esquena a la ciutadania a la que hauria de representar. Ho fa el Govern de l’Estat, incomplint un cop més la promesa del PSOE d'un pla de tancament de les centrals nuclears, i optant per una decisió en clau administrativa, amb un menyspreu olímpic de l'opinió majoritària de la societat, que és contrària a l'energia nuclear; i ho fan el Govern de la Generalitat i la immensa majoria de la classe política de Catalunya, mantenint un calculat silenci en aquest tema, quan tan reivindicatius i xerraires es mostren en molts d'altres.

Tanquem les Nuclears (TLN) mantindrà oberta fins a l'1 d'octubre, data límit de l'actual permís de funcionament, la campanya de denúncia de la concessió d'aquest permís que, fins al moment, ha estat recolzada per més de 460 entitats de tot tipus.

Des de TLN recordem que la central nuclear d’Ascó pateix greus problemes estructurals, i ha declarat més de 100 problemes de funcionament en els darrers 4 anys. Recordem que la fuita radioactiva del passat novembre de 2007, que es va intentar amagar amb la complicitat del propi CSN, és una demostració més de la manca de control de que gaudeix el sector nuclear.

Des de TLN, remarquem que l’energia produïda per les centrals nuclears es podria substituir per altres fonts energètiques plenament operatives i molt menys perilloses. I recordem que, tal com està demostrant la catàstrofe de Fukushima, no existeix energia nuclear segura, i cap societat no hauria d’assumir un risc com aquest.

Catalunya, a 22 de setembre del 2011.http://www.totsdos.es/tln-enti/
http://www.tanquemlesnuclears.org/

Comunicado de prensa

Tanquem Les Nuclears rebutja la decisión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC) de alargar 10 años más el permiso de funcionamiento de la central nuclear de Ascó.

La decisión del MTIC de adelantarse incluso al calendario establecido para la renovación es una huida hacia adelante en interés de los planes de la industria nuclear, consistentes en sacar el máximo provecho económico a sus envejecidas instalaciones a costa de la seguridad de la población.

Esta decisión está en sintonía con el penoso informe redactado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en que se dejaban de lado todas las precauciones establecidas por la catástrofe de Fukushima en beneficio de los intereses de la industria. En coherencia, la renovación se ha llevado a cabo sin atender a la revisión paritaria del informe del CSN, tal como sus propios organismos de "seguridad" previeron con la implantación de las llamadas "pruebas de estrés".

Tanquem les Nuclears considera que, de nuevo, el poder político se pone al servicio de los que mandan dando la espalda a la ciudadanía a la que debería representar. Lo hace el Gobierno del Estado, incumpliendo una vez más la promesa del PSOE de un plan de cierre de las centrales nucleares, y optando por una decisión en clave administrativa, con un desprecio olímpico de la opinión mayoritaria de la sociedad, que es contraria a la energía nuclear; y lo hace el gobierno de la Generalitat, y la inmensa mayoría de la clase política de Cataluña, manteniendo un calculado silencio en este tema, cuando se muestran tan reivindicativos y charlatanes en muchos otros.

Tanquem les Nuclears (TLN) mantendrá abierta hasta el 1 de octubre, fecha límite del actual permiso de funcionamiento, la campaña de denuncia de la concesión de este permiso que, hasta el momento, ha sido apoyada por más de 460 entidades de todo tipo.

Desde TLN recordamos que la central nuclear de Ascó sufre graves problemas estructurales, y ha declarado más de 100 problemas de funcionamiento en los últimos 4 años. Recordamos que la fuga radiactiva del pasado noviembre de 2007, que se intentó ocultar con la complicidad del propio CSN, es una demostración más de la falta de control de la que goza el sector nuclear.

Desde TLN, remarcamos que la energía producida por las centrales nucleares se podría sustituir por otras fuentes energéticas plenamente operativas y mucho menos peligrosas. Y recordemos que, tal y como está demostrando la catástrofe de Fukushima, no existe energía nuclear segura, y ninguna sociedad debería asumir un riesgo como este.

Cataluña, a 22 de septiembre de 2011.

http://www.totsdos.es/tln-enti-esp/
http://www.tanquemlesnuclears.org/diumenge, 18 de setembre de 2011

Agraïment i incitació a continuar actuant

Agraïment

A totes les persones que heu participat en l'acte de demanda de NO renovació del permís d'Ascó a la plaça de Sant Jaume, desafiant l'amenaça de pluja que ha planat durant tota la convocatòria...

Especialment, a les 80 persones que heu participat en la formació de les lletres humanes TANQUEM ASCÓ, ja que “gràcies” a l'Ajuntament de Barcelona, no hem pogut fer la fotografia en perspectiva, i el vostre entusiasme i dedicació tan sols ha quedat reflectit parcialment en imatges, però queda totalment en la nostra memòria.

Als representants d'organitzacions socials que ens esteu fent costat...

Als representants de forces polítiques que vau ser-hi, desmarcant-vos de la gran majoria de la classe política de Catalunya... , tan submisa en aquest tema i tan allunyada del que demana la raó i la majoria social.

A totes les persones que ens heu ajudat voluntàriament a descarregar, desplegar, muntar, recollir, desmuntar i carregar... , de manera desinteressada i generosa.

A Pep i a Mercedes per la seva lectura, i a Intiam-Rouai pel suport tècnic.

I a moltes i moltes altres, que no volem entrar a enumerar per por de deixar sense mencionar a algú.

A tots i a totes, moltes gràcies.

Però això no acaba aquí. Encara resten 13 dies en que es pot recollir el suport de moltes entitats, i de moltes persones; 13 dies en que continuarem fent nosa als grups de pressió pro-nuclears.

Sense una intervenció social les nuclears no es tancaran fins que no sigui massa tard.

Recordeu : http://www.totsdos.es/tln-enti/ per a entitats, http://www.totsdos.es/tln-pers/ per a persones.

A
http://www.tanquemlesnuclears.org/  tenim penjades imatges per recordar la jornada.

Fins aviat, estarem en contacte.

Tanquem Les Nuclears

Nota de premsa concentració plaça de Sant Jaume

NO A LA RENOVACIÓ DE LA LLICENCIA DE LA CENTRAL NUCLEAR D'ASCÓUnes 400 persones han ocupat avui la Plaça de St Jaume convocades per Tanquem Les Nuclears per demanar que el govern no permeti la renovació automàtica de la llicència d'Ascó, i per demanar a la classe política de Catalunya que s'impliqui en aquesta demanda en defensa del medi ambient i la salut de la població.

El proper 1 d'octubre el Govern de l'Estat ha de concedir, o denegar, l'allargament del permís de funcionament de la central nuclear d'Ascó per un període de 10 anys, és a dir, fins al més d'octubre de l'any 2021.

L'acte ha estat part del la campanya de recollida d'adhesions a un manifest demanant que no s'allargui la llicència a Ascó al que ja han donat suport més de 450 entitats de base.

Ascó ha acumulat gairebé un centenar de problemes de funcionament en els darrers 4 anys. El 26 de novembre de 2007 va tenir una fuita massiva de radioactivitat que va contaminar l'entorn, arribant fins la costa. La direcció de la central i el Consell de Seguretat Nuclear (l'organisme que, teòricament, hauria de vetllar per protegir la població dels perills radioactius) van amagar la fuita radioactiva i la contaminació durant més de 4 mesos, fins que l'organització Greenpeace va rebre la denúncia dels propis treballadors d'Ascó i ho va dir públicament.

Ascó ha generat fins l'any 2009, a més del combustible gastat que guarda a les seves piscines, més de 22.000 bidons radioactius d'entre180 i 1300 litres de capacitat. La incineració de bidons com aquests va ser el que va provocar l’accident nuclear de Marcoule, a França. Un accident ple d'interrogants que ha permés descobrir que els residus radioactius també s'incineren, i que una part de la seva radioactivitat es dispersa “legalment” per l'atmosfera.

La nuclear d'Ascó està construïda sobre un terreny inestable, el que augmenta el perill que representa.

Malgrat tot això, el passat 29 de juliol,
el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va emetre un informe en el que s'establien un total de nou límits o condicions per a l'operació d'Ascó, però que regalava als seus propietaris un marge de temps superior a un any per aplicar-les; en el mateix informe també s'assenyalen 17 instruccions tècniques complementaries que s'han d'aplicar, però que, curiosament, s'ajornaven per desprès d'haver obtingut l'autorització de funcionament. Aquesta situació seria inadmissible aplicada a la sanitat d'un restaurant o d'un bar, o al funcionament d'un vehicle, a la seguretat d'un edifici, però és norma per a la indústria nuclear. Va ser una situació d'aquest tipus la que va portar a l'accident nuclear de Vandellòs 1, al 1989, del que d'aquí a un mes i un dia, el 29 d'octubre, es compliran 22 anys.

Ara fa sis mesos i una setmana que al Japó es van patir les conseqüències d'aquesta irracionalitat: els informes que advertien de que les centrals nuclears eren vulnerables davant un terratrèmol van ser guardats als calaixos, ja que el silenci és la condició del poder. Les conseqüències d'això són ara evidents: una fuita radioactiva que, a hores d'avui, encara no se sap quan acabarà; desplaçaments massius de milers de persones, contaminació radioactiva a milers de quilòmetres, afectant l'aire, l'aigua i els aliments, incrementant en progressió futura les probabilitats de contraure tot tipus de malalties derivades de l'exposició indirecta a baixes dosis de radiació.

L'única finalitat de mantenir Ascó funcionant és el lucre. Un lucre que amaga que
l'electricitat que produeix Ascó es pot substituir per la que generen altres tecnologies que ja funcionen, i que no són tan perilloses ni tan contaminants, tecnologies com centrals de cogeneració amb gas, hidràuliques, eòliques, solars o geotèrmiques
Els concentrats i les persones i entitats que donen suport a la campanya han demanat a la classe política de Catalunya, tan reivindicativa en molts altres temes, que manifesti coherència davant un fet com aquest, que afecta a la salut i al medi ambient, ultrapassant fronteres polítiques i geogràfiques; també que el govern de l'Estat que no segueixi les ordres de les companyies elèctriques, i no autoritzi la pròrroga del funcionament d'Ascó.

Els concentrats i les persones i entitats que donen suport a la campanya exigeixen que les persones elegides democràticament compleixin la seva funció, que és vetllar per la vida i la salut de tothom, i no seguir les instruccions dels empresaris i beneficiats per l'energia nuclear.

L'acte ha suposat trencar el silenci existent en torn a la seguretat nuclear, falten 13 dies per a que es doni el permís i, a mesura que s'acosta la data, la resposta de la societat civil s'incrementa.
http://www.totsdos.es/tln-enti/

Barcelona, 18 de setembre del 2011.

NOTES:
ES PENJARAN FOTOGRAFIES EN ALTA RESOLUCIÓ A PARTIR DE LES 4 DE LA TARDA AL LLOC WEB http://www.tanquemlesnuclears.org/
S'ADJUNTA MANIFEST LLEGIT PER L'ACTOR PEP PLANES A LA CLOENDA DE L'ACTE.

diumenge, 11 de setembre de 2011

Agraïment i invitació / Agradecimiento e invitación

Amic, amiga.

En primer lloc donar-vos les gràcies i felicitar la vostra entitat per la vostra decisió de dir NO a la renovació del permís de funcionament de la central nuclear d'Ascó.

Amb aquesta presa de postura esteu ajudant a que una amenaça, innecessària per a tots nosaltres i per a les futures generacions, vagi desapareixent a poc a poc; malgrat els poderosos interessos que maniobren per mantenir el seu negoci al preu que sigui, fins i tot ignorant catàstrofes com les de Txernòbil o Fukushima.

Aconseguir tancar les centrals nuclears requerirà un treball continuat, amb participació de milers de persones. Si us animeu a mostrar la vostra postura d'una forma més activa us convidem a participar en l'acció de denúncia que farem el proper diumenge, 18 de setembre, entre les 12 i les 14 hores a la Plaça de Sant Jaume, de Barcelona. Us preguem difoneu aquesta convocatòria entre les persones del vostre entorn.

NO a l'allargament d'una central caducada.
NO a l'energia nuclear.

Salutacions cordials de totes les persones que participem a Tanquem Les Nuclears.

Més informació: http://www.tanquemlesnuclears.org/

Amigo, amiga.

En primer lugar daros las gracias y felicitar a vuestra entidad por vuestra decisión de decir NO a la renovación del permiso de funcionamiento de la central nuclear de Ascó.

Con esta toma de postura estaís ayudando a que una amenaza,  innecesaria para todos nosotros y para las futuras generaciones, vaya desapareciendo poco a poco, a pesar de los poderosos intereses que maniobran para mantener su negocio al precio que sea, incluso ignorando catástrofes como las de Chernobil o Fukushima.

Conseguir cerrar las centrales nucleares requerirá un trabajo continuado, con participación de miles de personas. Si os animaís a mostrar vuestra postura de forma más activa os invitamos a participar en la acción de denuncia que haremos el próximo domingo, 18 de septiembre, entre las 12 y las 14 horas en la Plaza de Sant Jaume, de Barcelona. Os rogamos que difundáis esta convocatória entre las personas de vuestro entorno.


NO al alargamiento de una central caducada.
NO a la energía nuclear.

Saludos cordiales de todas las personas que participamos en Tanquem Les Nuclears.

Más información: http://www.tanquemlesnuclears.org/ dissabte, 10 de setembre de 2011

Queden menys de 25 dies per a que renovin el permís de funcionament d'Ascó / Quedan menos de 25 dias para que renueven el permiso de funcionamiento de Ascó

Callar-se és un error. És el que més desitgen. Us animem a manifestar-vos. Fins avui, més de 370 entitats ja s'han declarat en contra de la renovació del permís. Entreu a la web http://www.totsdos.es/tln-enti/ i recolzeu el text bàsic que trobareu al mateix enllaç.


Durant els mesos de juliol i agost, Ascó ha tingut més problemes de funcionament, però malgrat tot això, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) no ha variat el seu informe favorable, en el que accepta que la central continuï funcionant. Un informe en el que reconeixen diversos problemes de seguretat, però regalen a l'empresa gairebé dos anys per afrontar-los i, a més, ajornen la comunicació de les mesures a aplicar per a desprès de la concessió del permís per part del govern.


Ara és més necessari que mai que se sàpiga que la societat no està disposada a córrer riscos. Concedir el permís de funcionament és una competència del govern de l'Estat. Però el govern de la Generalitat, els ajuntaments i les institucions de Catalunya tenen una responsabilitat, haurien de tenir molt a dir en un assumpte que pot afectar a la salut i al medi ambient a Catalunya, i més enllà de Catalunya, com està demostrant, dia rere dia, la catàstrofe de Fukushima, al Japó, a on tres reactors continuen abocant radiació al medi ambient, i contaminant l'aire, l'aigua i els aliments, afectant durant dècades la població i l'entorn en que vivim.

Catalunya, setembre del 2011.

Més informació sobre la situació d’Ascó i els problemes de l'estiu a: http://www.tanquemlesnuclears.org/campanyes/asco/ascoapunt.html

http://www.tanquemlesnuclears.org/Quedan menos de 25 días para que renueven el permiso de funcionamiento de la nuclear de Ascó.

Callarse es un error. Es lo que más desean. Os animamos a manifestaros. Hasta hoy más de 370 entidades ya se han declarado en contra de la renovación del permiso. Entrad en la web http://www.totsdos.es/tln-enti/ y apoyad el texto básico que se encuentra en el mismo enlace.

Durante los meses de julio y agosto, Ascó ha tenido más problemas de funcionamiento, pero pese a ello, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha variado su informe favorable, en el que aceptan que la central siga funcionando. Un informe en el que reconocen varios problemas de seguridad, pero regalan a la empresa casi dos años para afrontarlos y, además, aplazan la comunicación de las medidas a aplicar para después de la concesión del permiso por parte del gobierno.

Ahora es más necesario que nunca que se sepa que la sociedad no está dispuesta a correr riesgos. Conceder el permiso de funcionamiento es una competencia del gobierno del Estado. Pero el gobierno de la Generalitat, los ayuntamientos y las instituciones de Cataluña tienen una responsabilidad, tienen mucho que decir en un asunto que puede afectar a la salud y al medio ambiente en Cataluña, y de más allá de Cataluña, como está demostrando, día tras día, la catástrofe de Fukushima, en Japón, donde tres reactores continúan vertiendo radiación al medio ambiente, y contaminando el aire, el agua y los alimentos, afectando así durante décadas a la población y el entorno en que vivimos.

Cataluña, septiembre de 2011.

Más información sobre la situación de Ascó y los problemas del verano en:
http://www.tanquemlesnuclears.org/campanyes/asco/ascoapunt.html

http://www.tanquemlesnuclears.org/

dijous, 8 de setembre de 2011

l'Onze de Setembre, una oportunitat per dir que no volem que continuï Ascó, ni una Catalunya nuclear

Amics i amigues.

Us passem una cita per afegir a la Diada Nacional de Catalunya
la reivindicació solidària del tancament de les centrals nuclears. Especialment que, vist el que ha passat a Fukushima, no volem que Ascó tingui un altre permís de funcionament.

11 DE SETEMBRE DE 2011.

- A LES 12 HORES, QUEDEM AL SEGON BANC A LA DRETA, PASSAT ARC DE TRIOMF, PER RECOLLIR ADHESIONS D'ENTITATS DE LA FIRA DEL PASSEIG LLUÍS COMPANYS A LA DENEGACIÓ DEL PERMÍS DE FUNCIONAMENT D'ASCÓ.

- A LES 17 HORES US CITEM DAVANT EL TEATRE BORRÀS, Plaça d'Urquinaona, 9, <M> Urquinaona, per portar la Pancarta antinuclear a la MANIFESTACIÓ DE LES 17h.
http://www.tanquemlesnuclears.org/