dijous, 22 de setembre de 2011

Tanquem Les Nuclears rebutja la decisió del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC) d’allargar 10 anys més el permís de funcionament de la central nuclear d’Ascó.

La decisió del MTIC d'avançar-se fins i tot al calendari establert per a la renovació és una fugida cap endavant en interès dels plans de la indústria nuclear, consistents en treure el màxim profit econòmic a les seves envellides instal·lacions a costa de la seguretat de la població.

Aquesta decisió està en sintonia amb el penós informe redactat pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en que es deixaven de banda totes les precaucions establertes per la catàstrofe de Fukushima en benefici dels interessos de la indústria. En coherència, la renovació s’ha dut a terme sense atendre a la revisió paritària de l’informe del CSN, tal com els seus propis organismes de “seguretat” van preveure amb la implantació de les anomenades “proves d’estrès”.

Tanquem les Nuclears considera que, un altre cop, el poder polític es posa al servei dels que manen donant l'esquena a la ciutadania a la que hauria de representar. Ho fa el Govern de l’Estat, incomplint un cop més la promesa del PSOE d'un pla de tancament de les centrals nuclears, i optant per una decisió en clau administrativa, amb un menyspreu olímpic de l'opinió majoritària de la societat, que és contrària a l'energia nuclear; i ho fan el Govern de la Generalitat i la immensa majoria de la classe política de Catalunya, mantenint un calculat silenci en aquest tema, quan tan reivindicatius i xerraires es mostren en molts d'altres.

Tanquem les Nuclears (TLN) mantindrà oberta fins a l'1 d'octubre, data límit de l'actual permís de funcionament, la campanya de denúncia de la concessió d'aquest permís que, fins al moment, ha estat recolzada per més de 460 entitats de tot tipus.

Des de TLN recordem que la central nuclear d’Ascó pateix greus problemes estructurals, i ha declarat més de 100 problemes de funcionament en els darrers 4 anys. Recordem que la fuita radioactiva del passat novembre de 2007, que es va intentar amagar amb la complicitat del propi CSN, és una demostració més de la manca de control de que gaudeix el sector nuclear.

Des de TLN, remarquem que l’energia produïda per les centrals nuclears es podria substituir per altres fonts energètiques plenament operatives i molt menys perilloses. I recordem que, tal com està demostrant la catàstrofe de Fukushima, no existeix energia nuclear segura, i cap societat no hauria d’assumir un risc com aquest.

Catalunya, a 22 de setembre del 2011.http://www.totsdos.es/tln-enti/
http://www.tanquemlesnuclears.org/

Comunicado de prensa

Tanquem Les Nuclears rebutja la decisión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC) de alargar 10 años más el permiso de funcionamiento de la central nuclear de Ascó.

La decisión del MTIC de adelantarse incluso al calendario establecido para la renovación es una huida hacia adelante en interés de los planes de la industria nuclear, consistentes en sacar el máximo provecho económico a sus envejecidas instalaciones a costa de la seguridad de la población.

Esta decisión está en sintonía con el penoso informe redactado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en que se dejaban de lado todas las precauciones establecidas por la catástrofe de Fukushima en beneficio de los intereses de la industria. En coherencia, la renovación se ha llevado a cabo sin atender a la revisión paritaria del informe del CSN, tal como sus propios organismos de "seguridad" previeron con la implantación de las llamadas "pruebas de estrés".

Tanquem les Nuclears considera que, de nuevo, el poder político se pone al servicio de los que mandan dando la espalda a la ciudadanía a la que debería representar. Lo hace el Gobierno del Estado, incumpliendo una vez más la promesa del PSOE de un plan de cierre de las centrales nucleares, y optando por una decisión en clave administrativa, con un desprecio olímpico de la opinión mayoritaria de la sociedad, que es contraria a la energía nuclear; y lo hace el gobierno de la Generalitat, y la inmensa mayoría de la clase política de Cataluña, manteniendo un calculado silencio en este tema, cuando se muestran tan reivindicativos y charlatanes en muchos otros.

Tanquem les Nuclears (TLN) mantendrá abierta hasta el 1 de octubre, fecha límite del actual permiso de funcionamiento, la campaña de denuncia de la concesión de este permiso que, hasta el momento, ha sido apoyada por más de 460 entidades de todo tipo.

Desde TLN recordamos que la central nuclear de Ascó sufre graves problemas estructurales, y ha declarado más de 100 problemas de funcionamiento en los últimos 4 años. Recordamos que la fuga radiactiva del pasado noviembre de 2007, que se intentó ocultar con la complicidad del propio CSN, es una demostración más de la falta de control de la que goza el sector nuclear.

Desde TLN, remarcamos que la energía producida por las centrales nucleares se podría sustituir por otras fuentes energéticas plenamente operativas y mucho menos peligrosas. Y recordemos que, tal y como está demostrando la catástrofe de Fukushima, no existe energía nuclear segura, y ninguna sociedad debería asumir un riesgo como este.

Cataluña, a 22 de septiembre de 2011.

http://www.totsdos.es/tln-enti-esp/
http://www.tanquemlesnuclears.org/Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada