dissabte, 10 de setembre de 2011

Queden menys de 25 dies per a que renovin el permís de funcionament d'Ascó / Quedan menos de 25 dias para que renueven el permiso de funcionamiento de Ascó

Callar-se és un error. És el que més desitgen. Us animem a manifestar-vos. Fins avui, més de 370 entitats ja s'han declarat en contra de la renovació del permís. Entreu a la web http://www.totsdos.es/tln-enti/ i recolzeu el text bàsic que trobareu al mateix enllaç.


Durant els mesos de juliol i agost, Ascó ha tingut més problemes de funcionament, però malgrat tot això, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) no ha variat el seu informe favorable, en el que accepta que la central continuï funcionant. Un informe en el que reconeixen diversos problemes de seguretat, però regalen a l'empresa gairebé dos anys per afrontar-los i, a més, ajornen la comunicació de les mesures a aplicar per a desprès de la concessió del permís per part del govern.


Ara és més necessari que mai que se sàpiga que la societat no està disposada a córrer riscos. Concedir el permís de funcionament és una competència del govern de l'Estat. Però el govern de la Generalitat, els ajuntaments i les institucions de Catalunya tenen una responsabilitat, haurien de tenir molt a dir en un assumpte que pot afectar a la salut i al medi ambient a Catalunya, i més enllà de Catalunya, com està demostrant, dia rere dia, la catàstrofe de Fukushima, al Japó, a on tres reactors continuen abocant radiació al medi ambient, i contaminant l'aire, l'aigua i els aliments, afectant durant dècades la població i l'entorn en que vivim.

Catalunya, setembre del 2011.

Més informació sobre la situació d’Ascó i els problemes de l'estiu a: http://www.tanquemlesnuclears.org/campanyes/asco/ascoapunt.html

http://www.tanquemlesnuclears.org/Quedan menos de 25 días para que renueven el permiso de funcionamiento de la nuclear de Ascó.

Callarse es un error. Es lo que más desean. Os animamos a manifestaros. Hasta hoy más de 370 entidades ya se han declarado en contra de la renovación del permiso. Entrad en la web http://www.totsdos.es/tln-enti/ y apoyad el texto básico que se encuentra en el mismo enlace.

Durante los meses de julio y agosto, Ascó ha tenido más problemas de funcionamiento, pero pese a ello, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha variado su informe favorable, en el que aceptan que la central siga funcionando. Un informe en el que reconocen varios problemas de seguridad, pero regalan a la empresa casi dos años para afrontarlos y, además, aplazan la comunicación de las medidas a aplicar para después de la concesión del permiso por parte del gobierno.

Ahora es más necesario que nunca que se sepa que la sociedad no está dispuesta a correr riesgos. Conceder el permiso de funcionamiento es una competencia del gobierno del Estado. Pero el gobierno de la Generalitat, los ayuntamientos y las instituciones de Cataluña tienen una responsabilidad, tienen mucho que decir en un asunto que puede afectar a la salud y al medio ambiente en Cataluña, y de más allá de Cataluña, como está demostrando, día tras día, la catástrofe de Fukushima, en Japón, donde tres reactores continúan vertiendo radiación al medio ambiente, y contaminando el aire, el agua y los alimentos, afectando así durante décadas a la población y el entorno en que vivimos.

Cataluña, septiembre de 2011.

Más información sobre la situación de Ascó y los problemas del verano en:
http://www.tanquemlesnuclears.org/campanyes/asco/ascoapunt.html

http://www.tanquemlesnuclears.org/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada