dilluns, 7 de maig de 2012

Es tanca el darrer reactor nuclear del Japó, informacions que no apareixen als mitjans de comunicació

El dia 5 de maig va aturar el seu funcionament el reactor 3 de de la central nuclear de Kashiwa, a Hokkaido (l’illa nord del Japó), per la inspecció periòdica. A les 23:00 (16:00 hora espanyola) es va aturar l'últim reactor nuclear del Japó. A partir d’aquesta hora tot el país funcionarà sense energia nuclear per primer cop des de 1970.

Va ser quatre mesos després de l’accident de Fukushima, que el govern va decidir que tots els reactors, un cop que es detinguessin, haurien de complir les proves d’estrès per tornar a funcionar. Els primers que va superar les proves van ser els reactors 3 i 4 de la Central O-i.
(veure http://en.wikipedia.org/wiki/’i_Nuclear_Power_Plant).

Malgrat que les van superar al febrer, des de llavors el govern i la indústria intenten aconseguir un acord amb el govern local, que ha de donar el vist i plau per a que entrin en funcionament. Però l’opinió pública ja no ho permet. En primer lloc, ja no se sap fins on arriba el mot ‘local’. La indústria intenta amenaçar la gent, parlant de la falta d’energia que haurà a l’estiu ( l’estació en que se’n gasta més), de la pujada ‘necessària’ del preu de l'electricitat, i de l’efecte negatiu que tindrà sobre l’economia (el Japó pateix una recessió que dura més de 10 anys).

Però sembla que la majoria dels japonesos s’han adonat que el món nuclear està ple de mentides, gràcies a la feina d'alguns experts que parlen amb sinceritat, com el professor Hiroaki Koide (veure
http://ex-skf.blogspot.com.es/2012/05/hiroaki-koide-adults-in-japan-should.html
). Les seves intervencions de vegades semblen massa pessimistes i reben prou crítiques, però ha anat encertant des del principi gairebé tot el què ha anat passant a continuació. Des de fa molt parla sobre els perills que representa el reactor número 4

( Veure http://www.democraticunderground.com/101627289 ) que des del principi ha aixecat molta preocupació per les tones de l’aigua contaminat vessades al mar, un cop s'han anat desmentint les diverses versions sobre el que es faria (emmagatzemar-la en petrolier, fer un mur subterrani), i es comença a rumorejar que d'aquí a un temps la contaminació es concentrarà a la badia de Tokio.

La re-obertura de la Central O-i s’ha detingut fins ara, perquè moltes persones s’han adonat de les mentides nuclears i han reaccionat. Com la senyora Jakusho Setouchi, monja i escriptora de 89 anys, que participa a la vaga de fam contra re-obertura de la Central O-i
(veure http://www.youtube.com/watch?v=hek_SEye5r4&feature=related) o els grups que fan teatre còmic al carrer (veure http://www.youtube.com/watch?v=8P2iQyyArwo) o exercicis tan curiosos com una “manifestació algorítmica” (veure http://www.youtube.com/watch?v=axadjDy03_s&feature=related). Hi han molts més artistes: actors, còmics, cantants, que posen els seus vídeos de denúncia al You Tube.

Per una curiosa casualitat el dia 5 de maig és el dia dels nens, festa nacional japonesa.
http://es.wikipedia.org/wiki/Kodomo_no_hi , que es celebra amb banderes de carpes, ninots de Samurai i nines. (veure http://www.google.com/images?client=safari&rls=en&q=こいのぼり&oe=UTF-8&hl=ja&sa=X&oi=image_result_group o http://es.wikipedia.org/wiki/Hinamatsuri ).

Sembla simbòlic que el primer dia que es va iniciar sense cap nuclear funcionant correspongui al dia dels nens i les nenes. Són ells i elles als que haurem de protegir de la contaminació. I també, desgraciadament seran ells i elles, els que hauran de tenir cura dels residus nuclears. Tot i que aconseguim tancar nuclears d'immediat, seran les persones que hauran de desfer els reactors que les generacions anteriors van construir.El día 5 de mayo detuvo su funcionamiento el reactor 3 de la central nuclear de Kashiwa, en Hokkaido (la isla norte de Japón), para la inspección periódica. A las 23:00 (16:00 hora española) se detuvo el último reactor nuclear de Japón. A partir de esta hora todo el país funcionará sin energía nuclear por primera vez desde 1970.

Fue cuatro meses después del accidente de Fukushima, que el gobierno decidió que todos los reactores, una vez que se detuvieran, deberán cumplir las pruebas de estrés para volver a funcionar. Los primeros que superó las pruebas fueron los reactores 3 y 4 de la Central Oi.
(Ver http://en.wikipedia.org/wiki/ 'i_Nuclear_Power_Plant).

A pesar de que las superaron en febrero, desde entonces el gobierno y la industria intentan alcanzar un acuerdo con el gobierno local, que debe dar el visto bueno para que entren en funcionamiento. Pero la opinión pública ya no lo permite. En primer lugar, ya no se sabe hasta dónde llega la palabra 'local'. La industria intenta amenazar la gente, hablando de la falta de energía que habrá en el verano (la estación en que se gasta más), de la subida 'necesaria' del precio de la electricidad, y del efecto negativo que tendrá sobre la economía (Japón sufre una recesión que dura más de 10 años).

Pero parece que la mayoría de los japoneses se han dado cuenta de que el mundo nuclear está lleno de mentiras, gracias al trabajo de algunos expertos que hablan con sinceridad, como el profesor Hiroaki Koide (ver
http://ex-skf.blogspot.com.es/2012/05/hiroaki-koide-adults-in-japan-should.html). Sus intervenciones a veces parecen demasiado pesimistas y reciben suficiente críticas, pero ha ido acertando desde el principio casi todo lo que ha ido pasando a continuación. Desde hace mucho habla sobre los peligros que representa el reactor número 4 (Ver http://www.democraticunderground.com/101627289), que desde el principio ha levantado mucha preocupación por las toneladas del agua contaminada vertidas al mar, una vez se han ido desmintiendo las diversas versiones sobre lo que se haría ( almacenarla en un petrolero, hacer un muro subterráneo), y se empieza a rumorear que dentro de un tiempo la contaminación se concentrará en la bahía de Tokio.

La re-apertura de la Central Verdad se ha detenido hasta el momento, porque muchas personas se han dado cuenta de las mentiras nucleares y han reaccionado. Como la señora Jakusho Setouchi, monja y escritora de 89 años, que participa en la huelga de hambre contra re-apertura de la Central
(Ver http://www.youtube.com/watch?v=hek_SEye5r4&feature=related) o los grupos que hacen teatro cómico en la calle (ver http://www.youtube.com/watch?v=8P2iQyyArwo) o ejercicios tan curiosos como una "manifestación algorítmica" (ver http://www.youtube.com/watch?v=axadjDy03_s&feature=related). Hay muchos más artistas: actores, cómicos, cantantes, que ponen sus vídeos de denuncia en You Tube.

Por una curiosa casualidad el día 5 de mayo es el día de los niños, fiesta nacional japonesa. Ver
http://es.wikipedia.org/wiki/Kodomo_no_hi, que se celebra con banderas de carpas, muñecos de Samurai y niñas. (Ver o http://es.wikipedia.org/wiki/Hinamatsuri).

Parece simbólico que el primer día que se inició sin cabeza nuclear funcionando corresponda al día de los niños y las niñas. Son ellos y ellas los que tendremos que proteger de la contaminación. Y también, desgraciadamente serán ellos y ellas, los que deberán tener cuidado de los residuos nucleares. Aunque conseguimos cerrar nucleares de inmediato, serán las personas que deberán deshacer los reactores que las generaciones anteriores construyeron.