divendres, 30 de desembre de 2011

TANQUEM LES NUCLEARS denuncia que la decisió d'instal·lar el cementiri nuclear en el municipi de Villar de Cañas (Cuenca)

NOTA DE PREMSA
TANQUEM LES NUCLEARS denuncia que la decisió d'instal·lar el cementiri nuclear en el municipi de Villar de Cañas (Cuenca), sense haver consensuat social i políticament un emplaçament i un pla de tancament de les centrals nuclears, significa incrementar l'amenaça que l'energia nuclear representa per a la societat i el medi ambient.

Amb aquesta decisió el Govern s'alinea de manera incondicional amb els interessos de la indústria nuclear i dóna l'esquena a la majoria social que manifesta un rebuig explícit de l'energia nuclear.

La decisió del Govern del PP d'ubicar el cementiri nuclear al municipi de Villar de Cañas demostra un menyspreu cap als mecanismes i procediments de presa de decisió amb participació social que determina la Unió Europea equivalent a la que va mostrar al seu dia el govern del PSOE. La decisió és un suport explícit a les companyies elèctriques propietàries de centrals nuclears per a que puguin allargar indefinidament el funcionament d'unes instal·lacions envellides, amb l'increment de riscos que implica cap a la població i el medi ambient.

Amb aquesta decisió el govern Rajoy es situa en la direcció oposada a la que marquen diferents governs europeus com Alemanya, Bèlgica, Suïssa, que han acordat abandonar la tecnologia nuclear, i tanca la porta a l'increment de control d'aquesta tecnologia que estan practicant molts altres.

La generació indefinida de residus radioactius d'alta activitat és una de les amenaces més greus de la indústria nuclear. Des del moviment ecologista i social que s'ha oposat a les centrals nuclears sempre s'ha demanat que la redacció d'un pla consensuat de tancament de les centrals nuclears sigui la condició prèvia per abordar el problema d'aquests residus per la seva perillositat i l'amenaça que suposen tant en l'espai (dispersió de la radiació) com en el temps (la radioactivitat dura milers d'anys). Amb aquesta decisió el volum de residus radioactius d'alta activitat a gestionar podria superar els 19.000 metres cúbics en base a les xifres indicades en els organismes oficials.

Des de Tanquem les Nuclears, participarem i donarem el màxim suport a totes les activitats unitàries que es desenvolupin des de la societat civil i el teixit associatiu en contra d'aquesta decisió.

Catalunya, 30 de desembre del 2011.


------------------------------------------------------------

NOTA DE PRENSA

TANQUEM LES NUCLEARS denuncia que la decisión de instalar el cementerio nuclear en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), sin haber consensuado social y políticamente un emplazamiento y un plan de cierre de las centrales nucleares, significa incrementar la amenaza que la energía nuclear representa para la sociedad y el medio ambiente.

Con esta decisión el Gobierno se alinea de manera incondicional con los intereses de la industria nuclear y da la espalda a la mayoría social que manifiesta un rechazo explícito de la energía nuclear.


La decisión del Gobierno del PP de ubicar el cementerio nuclear en el municipio de Villar de Cañas demuestra un desprecio hacia los mecanismos y procedimientos de toma de decisión con participación social que determina la Unión Europea equivalente a la que mostró en su día el gobierno del PSOE. La decisión es un apoyo explícito a las compañías eléctricas propietarias de centrales nucleares para que puedan alargar indefinidamente el funcionamiento de unas instalaciones envejecidas, con el incremento de riesgos que implica a la población y el medio ambiente.

Con esta decisión, el gobierno Rajoy se sitúa en la dirección opuesta a la que marcan diferentes gobiernos europeos como los de Alemania, Bélgica, Suiza, que acordaron abandonar el tecnología nuclear, y cierra la puerta al incremento de control de esta tecnología que están practicando muchos otros.

La generación indefinida de residuos radiactivos de alta actividad es una de las amenazas más graves de la industria nuclear. Desde el movimiento ecologista y social que se ha opuesto a las centrales nucleares siempre se ha pedido que la redacción de un plan consensuado de cierre de las centrales nucleares sea la condición previa para abordar el problema de estos residuos por su peligrosidad y la amenaza que suponen tanto en el espacio (dispersión de la radiación) como en el tiempo (la radioactividad dura miles de años). Con esta decisión el volumen de residuos radiactivos de alta actividad a gestionar podría superar los 19.000 metros cúbicos en base a las cifras indicadas en los organismos oficiales.

Desde
TANQUEM LES NUCLEARS , participaremos y daremos el máximo apoyo a todas las actividades unitarias que se desarrollen desde la sociedad civil y el tejido asociativo en contra de esta decisión.

Cataluña, 30 de diciembre de 2011.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada