divendres, 26 d’octubre de 2012

A TOTA LA SOCIETAT CIVIL DE CATALUNYA DAVANT UNES ELECCIONS AMB PROJECCIÓ HISTÒRICA


L'evolució de la situació política ha fet de les properes eleccions del dia 25 de novembre al Parlament de Catalunya un esdeveniment que tindrà un valor històric. Independentment dels resultats. 

A aquesta situació no és aliena la greu problemàtica econòmica que es va originar l'any 2008,  impensable cinc anys enrere.

Per a la gran majoria de la societat catalana l'actual moment ha significat un retrocés en molts aspectes de la seva vida i, al mateix temps , l'aparició de nous factors de risc : Risc  social i econòmic , amb la consolidació de la precarietat, i  l'exclusió de diferents classes socials; i riscos ambientals, com l'impacte irreversible d'un model energètic obsolet  i destructiu.

Dins dels riscos ambientals i socials, l'energia és un dels problemes de primer ordre per diferents motius: per la seva condició de  factor de base de tot el model econòmic, perquè és la causa  de greus impactes ambientals,   pels perills associats a les diferents tecnologies, i per la crisi energètica imminent que es presentarà.

De  tot el ventall de les tecnologies energètiques, l'energia nuclear sempre ha simbolitzat el major  nivell de perills amb el mínim nivell de beneficis de la societat. A reflexionar sobre el que els recents esdeveniments de Fukushima han posat de manifest: un accident nuclear implica una devastació i una ruïna que no minven amb el pas del temps, amb els conseqüents efectes perjudicials per a les persones i ecosistemes del seu entorn. A més, no s’ha d’oblidar que el silenci permanent sobre la contaminació que les nuclears emeten en el seu dia rere dia és una de les qüestions més perilloses i menys investigades.

Amb tres reactors nuclears, Catalunya és el territori més nuclearitzat de la península ibèrica, i uns dels més nuclearitzats d'Europa. El que aquesta situació passi relativament desapercebuda per a la majoria de la societat, és el resultat de diversos factors entre els que cal destacar dos: que existeixi un silenci sobre els successos negatius relacionats amb l'energia nuclear en la quasi totalitat dels mitjans informatius, i que hi hagi un consens d'una  part de la comunitat científica sobre la importància de mantenir aquest tema fora de qualsevol àmbit de debat. Aquest estat de la qüestió és el fruit d'una decidida i ferma voluntat  de les forces polítiques i socials que governen i manen a Catalunya per mantenir l'energia nuclear fora de l'agenda de debat.

Això té com a conseqüència que, malgrat l'ampli consens social d'oposició a l'energia nuclear que existeix a Catalunya, estiguem davant un tema del que no es parla, en el que l'inici de qualsevol controvèrsia es resolt amb una resposta bassada en quatre tòpics, i amb l'acord de mantenir silenci sobre el tema, malgrat que es tracta de l'amenaça ambiental més greu que pateix Catalunya  i que, també, projecta fora del seu territori. Qualsevol camí que emprengui la societat catalana ha de passar per què Catalunya deixi de ser un dels territoris més nuclearitzats d'Europa.

És per tot això, que des de Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES fem una crida a la majoria de la societat civil de Catalunya per a que:

- Tinguin en compte les manifestacions o postures sobre l'energia nuclear de les diverses forces polítiques que es presenten a les eleccions el proper 25 d'octubre a l'hora de decidir el seu vot.

- Demanin als representants polítics amb els que se sentin més identificats un pronunciament explícit i clar per procedir al tancament urgent i ordenat de les tres centrals nuclears que funcionen al nostre territori.

- Recordin als seus candidats /a les seves candidates favorits/favorites, la gravetat del perill nuclear existent. Aquesta és l'única manera d'aconseguir que el tema nuclear entri a l'agenda del debat polític.

L'experiència del darrer any ha demostrat que els programes i les promeses amb els que les forces polítiques demanen el suport electoral no tenen cap relació amb les mesures que desprès prenen els governs: un cop passades les eleccions, i format el govern, s'apliquen, sense donar cap tipus d'explicació, mesures que no figuraven als programes amb els que es demanava el vot, però que beneficien als grups amb més poder econòmic i social.

Per tant, és necessari que la interpel·lació als representants escollits continuï més enllà del lliurament del vot i de l'espera passiva de les respostes del govern.

Perquè més enllà de les grans paraules, les grans promeses i l'adjudicació de culpabilitats, pròpies de tot discurs electoral, hi ha un espai en que s'hi juguen mesures que afecten a la vida i la salut immediates, al nostre futur i al futur de les persones i els espais més propers i estimats; un àmbit de temes que no es mencionen, que es troben fora de la política malgrat formar part de la veritable qualitat de l'existència: l'energia nuclear és un d'aquests àmbits silenciats, i amb la nostra veu i el nostre vot podem treure-la a la llum, i donar l'impuls final cap a la seva desaparició.

Catalunya, 31 d'octubre del 2012.

Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada