diumenge, 26 de febrer de 2012

FUKUSHIMA, PRIMER ANY (PRIMER AÑO)

Testimonis que, amb un any d'experiència pel mig, ens han arribat des de la prefectura de Fukushima. Parlen de detalls de la vida quotidiana desprès de la catàstrofe, de la protecció de les persones, de la preocupació per nens i nenes, del paper de les autoritats i de l'empresa propietària dels reactors, de la funció dels mitjans de comunicació, de la supervivència en el dia a dia, etc.

En els testimonis hi ha narració, vídeos i imatges que no són les que habitualment omplen els mitjans de comunicació, i que mostren la realitat del que passa, més enllà del que dicta la política informativa oficial, quan hi ha una catàstrofe nuclear.

TESTIMONI DIRECTE 1
-----  TESTIMONI DIRECTE 2

TESTIMONI DIRECTE 3 -----  TESTIMONI DIRECTE 4
FUKUSHIMA, PRIMER AÑO
Testimonios que, con un año de experiencia por medio, nos han llegado desde la jefatura de Fukushima. Hablan de detalles de la vida cotidiana después de la catástrofe, de la protección de las personas, de la preocupación por niños y niñas, del papel de las autoridades y de la empresa propietaria de los reactores, de la función de los medios de comunicación, de la supervivència en el dia a dia, etc.

En los testimonios hay narración, vídeos e imágenes que no son las que habitualmente llenan los medios de comunicación, y que muestran la realidad de lo que pasa, más allá de lo que dicta la política informativa oficial, cuando hay una catástrofe nuclear.

TESTIMONIO DIRECTO 1
-----  TESTIMONIO DIRECTO 2

TESTIMONIO DIRECTO 3
-----  TESTIMONIO DIRECTO 4

Cataluña, 25 de febrero de 2012.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada